Met een Skillslab en Beeldzorg Tablet zet Zorgbegrip in op toekomstgerichte wijkverpleging.

Deze twee projecten worden gefinancierd middels een aanvraag via het IZA Fonds Wijkverpleging

In de periode 20 maart t/m 1 juni 2023 konden zorgaanbieders in de wijkverpleging eenmalige financiering aanvragen voor projecten en innovatieve programma’s om de toegankelijkheid van de wijkverpleging te verbeteren. Omdat het Wijkfonds niet volledig uitgenut was, loopt er van 4 oktober t/m 8 november een tweede ronde van het IZA Fonds Wijkverpleging. Zorgaanbieders die wijkverpleging leveren kunnen een projectvoorstel indienen voor eenmalige financiering. Meer informatie en alle voorwaarden zijn te vinden op de website van het IZA Fonds Wijkverpleging www.izafondswijkverpleging.nl .

Katinka de Boer, bestuurder van Zorgbegrip was een van de inschrijvers voor de eerste ronde van het IZA Fonds, en kreeg financiering toegekend voor twee ingediende projecten.

“Ik ben heel blij met initiatieven als het IZA Fonds Wijkverpleging, omdat deze de mogelijkheid bieden om te investeren in de toekomst van de wijkverpleging”

Katinka geeft aan dat zij zich met de aanvraag gericht hebben op 2 projecten voor zowel de interne als de externe organisatie. Voor de interne organisatie ging dit om het opzetten van een skillslab en voor de externe organisatie om een beeldzorg tablet.

Image Text

Project Skillslab

Onderdeel van onze projectaanvraag is het opzetten van een skillslab om bij te dragen aan de ontwikkeling van de VPT vaardigheden van de teamleden. Omdat ons team één geheel is van technische verpleegkundigen en verzorgende IG’ers, kunnen zij op deze wijze veilig en veelvuldig oefenen met de handelingen. Hierbij kan gedacht worden aan studenten, zzp’ers en nieuwe medewerkers, waarbij je kan toetsen in hoeverre zij zich bevoegd en bekwaam voelen. Door het opzetten van ons eigen skillslab kunnen we dit voortaan zelf oppakken en heel specifiek richten op de persoon en/of de groep.

Project Beeldzorg Tablet

Voor dit onderdeel van onze aanvraag hebben we de tablet met een abonnement aangevraagd. Met deze tablet kunnen we de fysieke bezoeken aan een cliënt verminderen, zonder dat we daarbij het contact verliezen. Denk hierbij aan medicatie controle, hulp bij stomazorg (bijvoorbeeld bij het plakken van een Fentanyl pleister waarbij iemand onzeker is). Door inzet op beeldzorg kunnen we de reistijd verminderen en de productiviteit van medewerkers verhogen. Maar bovendien versterken we hiermee de zelfredzaamheid van onze cliënten, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit van zorg. Zo kunnen we projecten aanbieden in het kader van preventie, waarbij cliënten online een training van ons kunnen volgen. Denk daarbij aan valpreventie of eenzaamheid.

Waarom aanvragen via het IZA Fonds?

Wij zagen het Fonds direct als een kans om de organisatie door te ontwikkelen en om mee te veranderen naar een ander tijdperk, namelijk het digitale tijdperk. Onze gehele denk- en werkwijze vraagt een koerswijziging om dat te bereiken. Dat kan niet bekostigd worden uit de reguliere opbrengsten, omdat de tarieven onder druk staan door o.a. loonsverhogingen.” Met die motivatie en opgave heeft Zorgbegrip besloten om een aanvraag in te dienen voor het IZA Fonds Wijkverpleging.

Het verloop van de aanvraagprocedure

Katinka geeft aan dat de procedure voor het indienen van een aanvraag bij het Wijkfonds vrij eenvoudig verliep. “Het spreekt voor zich”. Om tot een goede aanvraag te komen hebben ze vanuit Zorgbegrip op strategisch niveau tijd gestoken in de voorbereiding. “Je moet goed voor ogen hebben waar je naartoe wil, wat daarvoor nodig is en hoe je dat met elkaar gaat uitvoeren”. Zorgbegrip heeft daarbij een begroting uitgewerkt voor 2024, zodat het overzichtelijk werd wat deze investering kost en gaat opleveren en hoe daarmee de wijkverpleging er gaat uitzien voor volgend jaar.

Wat levert het op?

Katinka legt uit dat met deze investering het team zich kan blijven door ontwikkelen en dat Zorgbegrip daarmee aantrekkelijk blijft als werkgever. Bovendien blijft daarmee de kwaliteit van zorg behouden. De kosten die ze anders hadden moeten maken om de training van medewerkers uit te besteden, kunnen ze nu ergens anders in investeren.

Gebruik het IZA Fonds om je organisatie verder te ontwikkelen

Katinka kijkt terug op een succesvolle aanvraag voor de eerste tranche van het IZA Fonds Wijkverpleging en werkt momenteel aan een aanvraag voor de tweede tranche die nog open staat tot 8 november.

“Ik zou iedereen willen adviseren om te kijken waar je organisatie staat en naartoe moet gaan en hoe je dat het beste kan gaan vormgeven. Het IZA fonds kan daar zeker een bijdrage aan gaan leveren. ”