IZA fonds wijkverpleging

Aanvraag - Aanvraagperiode

Aanvraagperiode

Aanvragen kunnen op de pagina voor aanvragen middels het aanvragenformulier worden ingediend. U kunt een voorbeeld van het aanvraagformulier bekijken. Aanvragen voor de tweede tranche konden tot en met 8 november 2023 worden ingediend en vervolgens sluit de indieningsmogelijkheid voor aanvragen. Na de sluitingsdatum wordt beoordeeld welke aanvragen voor financiering in aanmerking komen.

 

Planning

  • Aanvraagperiode: 4 oktober - 8 november
  • Verwerkings- en beoordelingsperiode: 9 november – 24 december 
  • Bericht/ betaling aanbieders: vanaf 27 december
  • Looptijd projecten: vanaf toekenning tot en met 31 december 2024.