IZA fonds wijkverpleging

Aanvraag - Doe uw aanvraag

Om een aanvraag te kunnen indienen is het noodzakelijk om eerst in te loggen. Indien u nog geen inloggegevens heeft moet u zich eerst registreren. U kunt op de onderstaande button klikken om in te loggen en vervolgens een aanvraag in te dienen. U kunt dezelfde knop gebruiken om u eerst te registreren alvorens u inlogt en de aanvraag gaat indienen. U kunt een voorbeeld van het aanvraagformulier raadplegen.

U kunt een voorbeeld van het aanvraagformulier en een voorbeeld van de begroting bekijken. U kunt ook twee voorbeelden downloaden van geanonimiseerde succesvolle aanvragen uit de eerste tranche (voorbeeld 1, voorbeeld 2) en een interview lezen met een aanbieder over twee toegekende projecten uit deze tranche.

Na toekenning van de projectaanvragen wordt op de website van het IZA-fonds een lijst gepubliceerd van de goedgekeurde projecten inclusief de naam van de zorgaanbieder en regio.

Zorgverzekeraars ontvangen een overzicht van de goedgekeurde projecten, met de naam van de aanbieder, toegekend bedrag en het thema en de regio’s waar de aanvraag betrekking op heeft, hoe het project bijdraagt aan de IZA-doelstellingen, en de beoogde resultaten en activiteiten van het project.

Mocht u bezwaar hebben tegen het delen van bovengenoemde informatie op de website en met zorgverzekeraars, dan kunt u dit doorgeven via helpdesk@izafondswijkverpleging.nl. De naam van uw organisatie en projectgegevens worden dan niet gedeeld.