IZA fonds wijkverpleging

Beoordeling - Wie beoordeelt uw aanvraag?

Beoordeling door landelijke beoordelingscommissie of zorgverzekeraar

Projectaanvragen worden beoordeeld via twee verschillende routes: (a) via de landelijke beoordelingscommissie of (b) via de grootste zorgverzekeraar in de regio. De omvang van de projectvraag en de aanwezigheid van regionale samenhang binnen het project, bepalen of de landelijke commissie of de zorgverzekeraar de aanvraag beoordeelt.

De landelijke beoordelingscommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en afgevaardigden van de betrokken brancheorganisaties: Zorgverzekeraars Nederland (2), Zorgthuisnl (1) en ActiZ (1).

 

Omvang van de projectaanvraag

  • Aanvragen tot € 50.000,- incl. BTW worden altijd beoordeeld door de landelijke beoordelingscommissie.
  • Aanvragen boven de € 150.000,- incl. BTW worden altijd beoordeeld door de grootste (preferente) zorgverzekeraar(s) in de regio. 
  • Bij aanvragen tussen de € 50.000,- en de € 150.000,- incl. BTW beoordeelt de landelijke beoordelingscommissie of er sprake is van regionale samenhang. Zo ja, dan vindt beoordeling plaats door de preferente zorgverzekeraar(s) en zo nee, dan door de landelijke beoordelingscommissie.  
  • De zorgaanbieder kan bij aanvragen vanaf 50.000 euro incl. BTW ervoor kiezen dat de beoordeling plaatsvindt door een andere zorgverzekeraar, mits deze zorgverzekeraar daarmee akkoord is. Indien er sprake is van regionale samenhang dan betrekt deze zorgverzekeraar de preferente zorgverzekeraar(s).

 

Regionale samenhang

Met “regionale samenhang” wordt bedoeld projecten die buiten de eigen muren van de zorgorganisatie plaatsvinden en waarvoor mogelijk regionale samenwerking nodig is. 

 

Aandachtspunten

  • De gekozen wijze van beoordeling zal in de praktijk betekenen dat kleine zorgaanbieders grotendeels worden beoordeeld door de landelijke commissie en grote zorgaanbieders grotendeels door zorgverzekeraars

 

  • De landelijke beoordelingscommissie doet bij alle projecten die door een zorgverzekeraar zijn goedgekeurd geen nieuwe inhoudelijke beoordelingen. Een positief oordeel van de zorgverzekeraar leidt vrijwel automatisch tot toekenning door de landelijke beoordelingscommissie op voorwaarde dat het past binnen de beschikbare budgettaire ruimte en de afgesproken verdelingen (bijvoorbeeld over de regio’s). 

 

  • Er is een verdeling van de fondsgelden gemaakt voor kleine en grotere aanbieders waarbij €15 miljoen wordt gealloceerd aan kleine aanbieders (omzet tot €3 miljoen Zvw wijkverpleging) en €60 miljoen voor grotere aanbieders (omzet vanaf €3 miljoen Zvw wijkverpleging). Hiermee wordt een evenwichtige verdeling van fondsgelden over aanbieders gewaarborgd. 

 

Toewijzing van beoordeling

Door welke partij uw aanvraag wordt beoordeeld is afhankelijk van enkele criteria. Deze criteria zijn gevisualiseerd in de onderstaande afbeelding.