IZA fonds wijkverpleging

Beoordeling - Wat als uw aanvraag wordt afgekeurd?

Voorstel arbitrage

De arbitrage geldt voor aanvragen die door verzekeraars worden afgewezen. Bij afwijzing wijst de verzekeraar de zorgaanbieder op de mogelijkheid van arbitrage. De verzekeraar informeert de Commissie op de mogelijkheid van arbitrage en verzoekt het aangevraagde bedrag te reserveren in afwachting van eventuele arbitrage en de definitieve besluitvorming door de Commissie.

 

Second opinion

Aanvragen die door zorgverzekeraars worden beoordeeld en afgewezen, kunnen voor een second opinion worden ingediend bij de landelijke commissie. De landelijke commissie neemt vervolgens een definitief besluit over het al dan niet toekennen van de aanvraag.  

De zorgaanbieder dient het verzoek tot een second opinion uiterlijk twee weken na het ontvangen van de afwijzing van de aanvraag in. Beslistermijn second opinion: uiterlijk 8 weken na indiening aanvraag bij commissie voor second opinion. Indien toekenning door de commissie wordt het gereserveerde bedrag uitgekeerd.

Over de definitieve beoordeling, bijvoorbeeld een afkeuring, is geen correspondentie mogelijk. Aan voorbeelden uit het webinar of aan andere toegekende aanvragen zijn geen rechten te ontlenen.