IZA fonds wijkverpleging

Beoordeling - Wanneer worden de toegekende projectgelden overgemaakt?

Voorschot

Bij toekenning van uw aanvraag wordt 90% van het aangevraagde bedrag als voorschot verstrekt.

Na ontvangst van de jaarrekening, jaarverslag en de getekende bestuursverklaring wordt de afrekening opgesteld.

Bij de afrekening van de projectgelden – na afronding van het project – wordt uitgegaan van de gerealiseerde kosten van daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten; bijvoorbeeld 'de opleiding van 5 personen kost 15.000 euro, i.c. 3.000 euro per leerling. Mochten er uiteindelijk 4 leerlingen worden opgeleid, dan ontvangt de zorgaanbieder12.000 euro. In het geval een leerling halverwege de opleiding uitstapt en de aanbieder hier wel kosten voor heeft gemaakt die niet op de leerling te verhalen zijn, en niet aan de aanvrager verwijtbaar zijn, dan beschrijft de aanbieder  de situatie en de gedane inspanningen in de verantwoording en worden de gemaakte projectkosten helemaal vergoed. De projectgelden worden dus niet afgerekend op (de mate van) behaalde resultaten, maar op de gerealiseerde activiteiten.

Het eindbedrag van de afrekening wordt tenslotte verrekend met het reeds ontvangen voorschot. Dit kan leiden tot een nabetaling (als de totale kosten hoger waren dan het voorschotbedrag) of een terugvordering (als de totale kosten lager waren dan het voorschotbedrag).

U kunt de volgende pagina raadplegen voor aanvullende informatie over de aanvraagperiode.